"15 năm nữa, trẻ em sẽ học lập trình như chúng đang học đọc, học viết... tại sao chúng ta không thực hiện sớm hơn."

- Mark Zuckerberg, Facebook -

"Đừng chỉ chơi trò chơi trên điện thoại, hãy tạo ra chúng."

- Barrack Obama -

"Với hầu hết dân số Trái Đất, cuộc cách mạng số hóa vẫn chưa bắt đầu. 10 năm nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Rồi mọi người trên Thế giới đều sẽ học lập trình."

- Eric Schmidt, Google -

"Học lập trình có thể giúp bạn mở rộng trí óc, suy nghĩ tốt hơn và sáng tạo ra những cách tư duy hữu ích hơn về vạn vật."

- Bill Gates, Microsoft -

Code4Kids giúp trẻ

Bắt đầu một cách đơn giản nhất

Giúp trẻ bước đầu tìm hiểu và làm quen với máy tính thông qua các case study đơn giản như: cấu tạo của máy tính, máy tính hoạt động như thế nào, các ứng dụng, phần mềm cơ bản...

Lập trình Game

Bắt đầu với Scratch để làm quen với các khái niệm như biến, vòng lặp và các cú pháp lập trình khác. Giúp trẻ có nền tảng để học nâng cao hơn với các ngôn ngữ như Javascript hoặc C#.

Tự xây dựng Website

Bắt đầu với Wordpress, giúp trẻ hiểu các khái niệm như: domain, hosting, front end hoặc CMS. Sau đó, trẻ được học HTML, CSS để tạo ra những website thực sự ấn tượng.

Trẻ em với Lập trình

Ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ, việc đưa Lập trình trở thành môn học bắt buộc ở các trường tiểu học đang ngày trở nên phổ biến. Thời gian gần đây, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đã xuất hiện một số trung tâm đào tạo Lập trình cho trẻ em, chủ yếu ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi.

Một số trung tâm tiêu biểu như:First Code Academy - Singapore, Câu lạc bộ Lập trình MV - Hoa Kỳ, Coding with kids - Canada

Bên cạnh đó, là nỗ lực phổ biến Lập trình cho trẻ em của các tổ chức, tập đoàn công nghệ như: CS First - Google, Dự án Scratch - Học viện MIT - Hoa Kỳ, Code.org - Microsoft

Copyright © 2015. Cao Duy Khánh @ www.code4kids.vn